การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต: มิติความสุขบุญสม หรรษาศิริพจน์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; ขัตติยา กรรณสูต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การศึกษานโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกชนิษฎา ชูสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2563พัทยา 4.0: การค้นหานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารการพัฒนา เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; วิภาวี พิจิตบันดาล; เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; สุภรัติ สุขวิสุทธิ์; อิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว, และอื่นๆ
2560วิกฤติการบินพลเรือนของไทยและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา ประดับมุข, และอื่นๆ