DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การดำเนินชีวิต"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การดำเนินชีวิต"

Sort by: Order: Results:

  • ปิติวรรธน์ สมไทย (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562)
    โครงการสร้างสรรค์ชุด “การทำความเข้าใจชีวิต : อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์ : ไฟ และ ความเป็นแม่” นั้นมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าการค้นพบไฟ การใช้ไฟแทนอำนาจ การใช้ไฟที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นแม่ และการเชื่อมโยงสู่อำนาจใหม่ท ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account