DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "ปนท ปลื้มชูศักดิ์"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "ปนท ปลื้มชูศักดิ์"

Sort by: Order: Results:

  • ปนท ปลื้มชูศักดิ์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550)
    งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาโดยการทดลอง (Experimental development) ในสาขาปรัชญา กลุ่มวิชาศิลปกรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม จิตกรรมเทคนิคผสม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเพื่อถ่ายทอดภาพจินตนาการ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account