DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ"

Sort by: Order: Results:

  • ธนะรัชต์ อนุกูล; จันทนา คชประเสริฐ; กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549)
    งานวิจัยเรื่องดนตรีจีนในพุทธสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเครื่องดนตรีจีน บทเพลงของดนตรีจีน บทบาทและหน้าที่ของดนตรีจีน ในพุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account