DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การก่อการร้าย - - ไทย"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "การก่อการร้าย - - ไทย"

Sort by: Order: Results:

  • ศรุติ สกุลรัตน์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545)
    การวิจัยเรื่อง การก่อการร้ายระหว่างประเทศ: ศึกษาการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย: มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย และสาเหตุของการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบกา ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account