DSpace Repository

ความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านเฟสบุ๊ค

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account