DSpace Repository

การค้นหาชาสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ในคนที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) ในบุหรี่.

Show simple item record

dc.contributor.author ทรงกลด สารภูษิต
dc.contributor.author พรพิมล รงค์นพรัตน์
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:04:23Z
dc.date.available 2019-03-25T09:04:23Z
dc.date.issued 2556
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1270
dc.description.abstract เอนไซม์ Cytochrome P450 2A13 (CYP2A13) เป็นเอนไซม์ในกลุ่ม cytochrome P450 (CYP หรือ 450) ที่เป็นกลุ่มของเอนไซม์ที่มีหมู่ heme เป็นองค์ประกอบและมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายสารต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เช่นฮอร์โมน หรือสารแปลกปลอมปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อมโดยเอนไซม์ CYP2A13 ที่พบในปอดและระบบทางเดินหายใจ ถูกรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายนิโคตินและสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)1--butanone (NNK) ในบุหรี่ได้ดี จากการศึกษาพบว่าการย่อยสลายสารก่อมะเร็ง NNK ในบุหรี่ที่ปอดและระบบทางเดินหายใจโดยเอนไซม์ CYP2A13 เป็นกระบวนการหลักของร่างกายในการจำกัดสาร NNK และการย่อยสลายนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงเกิดเป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์เป็นสารก่อมะเร็งรุนแรงมากขึ้นได้ ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดชนิด Adenocarcinoma และมะเร็งกล่องเสียงในผู้สูบบุหรี่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ในประเทศ โดยจากการศึกษาน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ทั้ง 20 ชนิด พบว่าน้ำผลไม้ เช่น น้ำเก๊กฮวย น้ำตะไคร้ น้ำถั่วเขียว น้ำทองพันชั่ง น้ำหญ้าหนวดแมว น้ำดอกคำฝอย น้ำหญ้าหมอน้อยและน้ำรางจืด ที่ความเข้มข้นประมาณ 10% v/v สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ในหลอดทดลองได้ 90-100% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 อย่างไรก็ตามน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำกระเจี๊ยบ น้ำฟ้าทะเลายโจร และน้ำขึ้นฉ่าย แม้จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ในหลอดทดลองได้ 90-100% แต่ปรากฏว่าสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายยาต่าง ๆ ในร่างกายได้ด้วยเช่นกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงแนวทางเลือกใหม่ในการใช้น้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้เพื่อยับยั้งเอนไซม์ CYP2A13 เพื่อช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งปอดนั้น อย่างปลอดภัยต่อไป th_TH
dc.description.sponsorship ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณ ปี 2555 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject ชาสมุนไพร th_TH
dc.subject น้ำผลไม้ไทย th_TH
dc.subject น้ำสมุนไพร th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช th_TH
dc.title การค้นหาชาสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ในคนที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) ในบุหรี่. th_TH
dc.title.alternative Inhibition screening of Thai herbal teas and fruit juices on the human cytochrome P450, CYP2A13, the tobacco-specific nitrosamine, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), metabolizing enzyme. en
dc.type Research th_TH
dc.year 2556
dc.description.abstractalternative Cytochrome P4502A13 (CYP2A13) is a heme-containing enzyme that belongs to cytochrome P450 super-family. In order to metabolize chemical compounds, both endobiotic and xenobiotic compounds, the P450 enzymes require electron transfer from NADPH through the cytochrome P450 reductase (CPR) enzyme. The CYP2A13 is mainly expressed in the human respiratory system and human lung. CYP2A13 has been reported to be associated with lung cancer through CYP2A13 mediated tobacco-specific NNK metabolism. The 8-methoxypsoralaen (8-MOP) has been report to specifically inhibit CYP2A13-mediated NNK metabolism, resulting in decrease lung cancer formation in mice. In this study, we aim to investigate the inhibitory activity of herb and fruit juices on CYP2A13 enzyme. The Escherichia coli strain XL-1 bule containing the CYP 2A13cDNA (pKK-23-2A13) was induced for protein expression by 0.2 mM IPTG and 0.005 ug/ml &-ALA. The CYP2A13 protein was purified by Ni2++ Affinity chromatography and determined purity by SDS-PAGE. The activites of CYP2A13 and CYP3A4 enzyme with thai herbs and fruit juice at concentration of 10% v/v were determined in vitro. Among tested plant extracts (Anova, p-value<0.05), Chrsanthemum indicum, Cymbopogon citrates, Vigna radiata, Rhinacanthus nasutus, Orthosiphon grandiflorus, Carthamus tinctorius, Vernonia cineria and Thumbergia Laurifolia juices could specifically inhibit CYP2A13 enzyme by 90-100%. In contrast, Hibiscus sabdariffa, Andrographis paniculata and Apium graveolens juices could inhibit CYP2A13 and CYP3A4 and may possibly affect drug metabolism. This study emphasize the alternative treatment for safety lung cancer prevention by inhibiting the activation of tobacco specific-NNK by CYP2A13 and is a crucial information for further investigation identify the specific compounds(s) and their inhibitory mechanism. en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account