กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9951
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorกิจฐเชต ไกรวาส
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorธนวัฒน์ พิมลจินดา
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorจุฑามาศ อินทไทร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
dc.date.accessioned2023-09-18T07:36:17Z-
dc.date.available2023-09-18T07:36:17Z-
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9951-
dc.descriptionงานนิพนธ์ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectประชาชน -- ทัศนคติ
dc.subjectโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเล
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.titleความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตามเขตผังเมืองชลบุรี
dc.title.alternativePublic opinion on the costl bridge project in chonburi urbn pln
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.degree.nameรป.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61930031.pdf2.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น