กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9507
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorปิติวรรธน์ สมไทย
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorภานุ สรวยสุวรรณ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorจิรดา ไชยศิริโชติ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
dc.date.accessioned2023-09-18T06:17:15Z-
dc.date.available2023-09-18T06:17:15Z-
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9507-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
dc.subjectโยคะ
dc.titleการถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้
dc.title.alternativeConveying the beutiful yog through flower
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineทัศนศิลป์และการออกแบบ
dc.degree.nameศป.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
57920315.pdf2.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น