กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/85
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมาน สรรพศรี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:47Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:47Z
dc.date.issued2543
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/85
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectจิตกรรมฝาผนัง - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectชลบุรี - - ประวัติศาสตร์th_TH
dc.subjectชลบุรี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวth_TH
dc.subjectชลบุรี - - โบราณสถานth_TH
dc.subjectพระราชวัง - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectศิลปกรรม - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectสถาปัตยกรรม - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleการศึกษาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2543
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
viewobj (13)5.06 MBUnknownดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น