กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/577
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนฤมล ลี้ปิยะชาติ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:58Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:58Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/577
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษาth_TH
dc.subjectภาษาญี่ปุ่น - - คำศัพท์th_TH
dc.subjectภาษาญี่ปุ่น - - สำนวนโวหารth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นจากสำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์th_TH
dc.title.alternativeImages of the japanese from idioms relating to non-human creaturesen
dc.typeResearch
dc.year2550
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น