กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5339
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพรเพ็ญ อติรัตน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2023-04-27T06:40:29Z
dc.date.available2023-04-27T06:40:29Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5339
dc.descriptionปัญหาทางจุลชีววิทยา (วท.บ. (สาขาวิชาจุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
dc.language.isoth
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา --สาขาวิชาจุลชีววิทยา --ปัญหาทางจุลชีววิทยา
dc.subjectการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
dc.subjectระบบทางเดินอาหาร
dc.subjectปัญหาทางจุลชีววิทยา
dc.subjectจุลินทรีย์
dc.subjectงานนิพนธ์ปริญญาตรี
dc.subjectปัญหาพิเศษ
dc.titleคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำหวานในภาชนะพลาสติกรูปการ์ตูนในตลาดหนองมนและตลาดชลบุรี
dc.typeBook
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:หนังสื่อ/เอกสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2566_0021.pdf633.31 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น