บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 7 of 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565สมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้ดีเซลผสมกับปาล์มเอทิลเอสเตอร์ เอทิลอะซิเตท และเอทานอลเอกชัย สุธีรศักดิ์; เจริญ ชินวานิชย์เจริญ; สถาพร เชื้อเพ็ง
2559การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; Panha Huy; Soklam Mov; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557ลายน้ำดิจิตอลในรูปภาพและวีดิทัศน์จันทนา ปัญญาวราภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การออกแบบแผงสาธิตคุณสมบัติของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้สำหรับการอนุรักษ์พลังงานปราณี วงศ์จันทร์ต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547ภาวะหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545สมมาตุ มหารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550ผลกระทบของเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ต่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; โสภา ชินเวชกิจวานิชย์; กนกกานต์ พิทยากูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 7 of 7