บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 40
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565สมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้ดีเซลผสมกับปาล์มเอทิลเอสเตอร์ เอทิลอะซิเตท และเอทานอลเอกชัย สุธีรศักดิ์; เจริญ ชินวานิชย์เจริญ; สถาพร เชื้อเพ็ง
2559การผลิตคอนกรีตบล็อคชนิดรับน้ำหนักจากจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; Panha Huy; Soklam Mov; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557ลายน้ำดิจิตอลในรูปภาพและวีดิทัศน์จันทนา ปัญญาวราภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจาก ผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion testวิเชียร ชาลี; ปุณยวีร์ นิลรัตน์; วัฒนา พุธโธทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556ปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกันปราณี วงศ์จันทร์ต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2013Undrained strength-deformation characteristics of Bangkok Clay under general stress conditionFumihiko Fukuda; Wanwarang Ratananikom; Siam Yimsiri; Suched Likitlersuang; Faculty of Engineering
2545ความไม่อิสระจากอุณหภูมิของความเข้มข้นไมเซลล์วิกฤติและความจุความร้อนของการเกิดไมเซลล์สำหรับสารลดแรงตึงผิวชนิดมีประจุวิโรจน์ เรืองประเทืองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2011Cross-anisotropic elastic parameters of two natural stiff claysSiam Yimsiri; Soga, K; Faculty of Engineering
2013Failure surface and plastic potential in deviatoric plane of Bangkok ClayFumihiko Fukuda; Wanwarang Ratananikom; Siam Yimsiri; Suched Likitlersuang; Faculty of Engineering
2013Assessment of liquid saturations in sand by image analysis.Suwasan Sudsaeng; Siam Yimsiri; Suched Likitlersuang; Faculty of Engineering
2013An investigation of anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay from vertical and horizontal cut specimensWanwarang Ratananikom; Siam Yimsiri; Suched Likitlersuang; Faculty of Engineering
2004Optimization of energy storage TiO 2–WO 3 photocatalysts and further modification with phosphotungstic acidPailin Ngaotrakanwiwat; Tetsu Tatsuma; Faculty of Engineering
2003Study of continuity plates in steel moment connectionsArnon Wongkaew; Faculty of Engineering
2014Wave run-up on sandbag slopesThamnoon Rasmeemasmuang; Wanich Chuenjai; Winyu Rattanapitikon; Faculty of Engineering
2011Error resilient framework using one-pass explicit flexible macroblock ordering map generation and error concealment for H.264/AVC wireless video communicationJantana Panyavaraporn; Supavadee Aramvith; Faculty of Engineering
2553กำลังอัดและกำลังยึดเหนี่ยวของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหินวิเชียร ชาลี; ชรินทร์ เสนาวงษ์; เกียรติสุดา สมนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2009Comparative study on the characteristics of fly ash and bottom ash geopolymersWichian Chalee; Prinya Chindaprasirt; Ubolluk Rattanasak; Chai Jaturapitakkul; Faculty of Science
2554ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุดวัตถุประสงค์หลายอย่างกิตติพงศ์ บุญโล่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามหวานและมะขามเปรี้ยววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน; ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การสังเคราะห์ฟิล์มพอลิยูรีเธนจากน้ำมันสกัดของเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล; พัชร์ชานันท์ ไชยวรรธ์ณ; วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 40