กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4595
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเผชิญโชค จินตเศรณี-
dc.contributor.authorจันทิมา ปิยะพงษ์-
dc.date.accessioned2022-07-31T03:23:03Z-
dc.date.available2022-07-31T03:23:03Z-
dc.date.issued2564-
dc.identifier.issn2351-0781-
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4595-
dc.description.abstractการเปลี่ยนแปลงความลึกชายหาดบางแสน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557 มีการตรวจวัดจากบริเวณหาดบางแสน และหาดวอนนภา ผลการศึกษาแสดงว่าความลาดชันชายหาดบางแสนในปี 2557 เปลี่ยนแปลงมากกว่าปี 2545 โดยหาดบางแสนแสดงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันอย่างมากทั้ง 2 ฤดูมรสุม ในขณะที่พบการเปลี่ยนแปลงความลาดชันบ้างที่หาดวอนนภาในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และพบการเปลี่ยนแปลงความลาดชันเพียงเล็กน้อยบริเวณตอนกลางของชายหาดใกล้วงเวียนบางแสน คลื่นและกระแสน้ำไหลเลียบฝั่งน่าจะมีส่วนสำคัญในการนำตะกอนทรายที่ถูกพัดพาทั้งจากบริเวณหาดบางแสนและหาดวอนนภามาสะสมบริเวณวงเวียนบางแสน และเป็นผลให้บริเวณวงเวียน บางแสนแสดงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันน้อยมาก การเปลี่ยนแปลงความลาดชันชายหาดบางแสนแสดงให้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาคลื่นใกล้ฝั่ง กระแสน้ำเลียบฝั่ง การพัดพาตะกอนจากกระแสน้ำชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง อ่าวสมดุล และการจัดการชายฝั่งบริเวณชายหาดบางแสน Variations of depth at Bangsaen beach during the year 2002 to 2014 were determined in the areas of Bangsaen and Vonnapa beaches. The results show that the slopes at Bangsaen beach in 2014 are varied larger than in 2002. Laemtan beach and Bangsaen beach show a larger slope variation within 2 monsoon seasons while shows changes some of slope at Vonnapa beach in North East monsoon, and shows a little change of slope in the middle part of Bangsaenth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectหาด -- ไทย -- บางแสน (ชลบุรี)th_TH
dc.subjectความลาดชันth_TH
dc.subjectการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง -- ไทย -- บางแสน (ชลบุรี)th_TH
dc.subjectชายฝั่ง -- ไทย -- ชลบุรีth_TH
dc.titleการเปลี่ยนแปลงความลาดชันชายหาดบางแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557th_TH
dc.title.alternativeSlope variations at Bangsaen Beach during the year 2002 to 2014th_TH
dc.typeArticleth_TH
dc.issue1th_TH
dc.volume26th_TH
dc.year2564th_TH
dc.description.abstractalternativeVariations of depth at Bangsaen beach during the year 2002 to 2014 were determined in the areas of Bangsaen and Vonnapa beaches. The results show that the slopes at Bangsaen beach in 2014 are varied larger than in 2002. Laemtan beach and Bangsaen beach show a larger slope variation within 2 monsoon seasons while shows changes some of slope at Vonnapa beach in North East monsoon, and shows a little change of slope in the middle part of Bangsaen beach adjacent to the Bangsaen. Waves and longshore currents could be a major influence that induces some sediment from Bangsaen and Vonnapa beachs resulting to the area of Bangsaen roundabout shows less variation. The slope variations at Bangsaen beach show the need of the additional studies within nearshore waves, longshore currents, longshore sediment transports, coastal erosions, an equilibrium bay and coastal managements of Bangsaen beach.th_TH
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha Science Journalth_TH
dc.page136-148.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n1p136-148.pdf743.49 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น