กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/44
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
dc.contributor.authorชัยณรงค์ เครือนวน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:44Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:44Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/44
dc.description.sponsorshipสนับสนุนการวิจัยโดยศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก (ศวรส.อ.) บูรพา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) 2549en
dc.language.isoth
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการพัฒนาเศรษฐกิจth_TH
dc.subjectคุณภาพชีวิตth_TH
dc.subjectสุขภาพ - - วิจัยth_TH
dc.subjectสุขภาพ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleการจัดทำผังพิสัยการวิจัยระบบสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภาคตะวันออกth_TH
dc.typeResearch
dc.year2549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2549_002.pdf5.84 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น