กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2888
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
dc.contributor.authorภิษณี วิจันทึก
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:04Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:04Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2888
dc.language.isothth_TH
dc.subjectบัวth_TH
dc.subjectสารสกัดจากพืชth_TH
dc.subjectสารต้านการติดเชื้อth_TH
dc.subjectสารต้านจุลชีพth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดบังหลวงและบัวผุดth_TH
dc.title.alternativeAntibacterial activities of Nelumbo nucifera Gaertn. and Rafflesia kerrii Meijer. extractsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume12
dc.year2550
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page73-78.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p73-78.pdf7.93 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น