กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2498
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorPongrat Dumrangrojwattana
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:00Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2498
dc.description.abstractAulacospira panhai n. sp. is described from a limestone hill in Rayong Province, Thailand. It is the seventh member of the genus recorded from Thailand. This new species has minute, brownish semi-depressed shell of which the first two whorls are slightly flat whilst the last two are more oval and have a much greater inflation. Six aperture barriers were observed.en
dc.language.isoengen
dc.subjectAulacospira panhaith_TH
dc.subjectPulmonatath_TH
dc.subjectPupillidaeth_TH
dc.subjectThailandth_TH
dc.titleA New species of Aulacospira (Pulmonata: Stylommatophora: Pupillidae) from Eastern Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume8
dc.year2008
dc.journalThe Natural History Journal of Chulalongkorn University
dc.page57-59.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น