กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/248
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุชาติ เถาทอง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:21Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:21Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/248
dc.description.abstractไม่มีบทคัดย่อth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหอศิลป์แสงเงา พ.ศ. 2550en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - - ไทย (ภาคตะวันออก)th_TH
dc.subjectการสำรวจเส้นทางth_TH
dc.subjectคมนาคม - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - แผนที่th_TH
dc.subjectไทย (ภาคตะวันออก) - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวth_TH
dc.subjectไทย (ภาคตะวันออก) - - ประวัติศาสตร์th_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleการศึกษาสำรวจเส้นทางสัญจรโบราณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมth_TH
dc.typeResearch
dc.year2550
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น