กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2393
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorThadsin Panithanarak
dc.contributor.authorRatima Karuwancharoen
dc.contributor.authorUthairat Na-Nakorn
dc.contributor.authorThuy Thi Thu Nguyen
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:49Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2393
dc.description.abstractThadsin Panithanarak, Ratima Karuwancharoen, Uthairat Na-Nakorn, and Thuy Thi Thu Nguyen (2010) Population genetics of the spotted seahorse (Hippocampus kuda) in Thai waters: implications for conservation. Zoological Studies 49(4): 564-576. A population genetics approach was used to investigate the genetic diversity of the spotted seahorse (Hippocampus kuda) in Thai waters; specifically, the degree of genetic differentiation and species evolution was inferred from sequence analysis of 353 bp of the mitochondrial (mt)DNA control region. The data were then used to identify discrete populations in Thai waters for effective conservation and management. Spotted seahorses were collected from 4 regions on the east and west coasts of the Gulf of Thailand and a geographically separated region in the Andaman Sea. Of the 101 mtDNA sequences analyzed, 7 haplotypes were identified, 5 of which were shared among individuals from the east and west coasts of the Gulf of Thailand. The remaining haplotypes were restricted to individuals from the Andaman Sea. Nucleotide and haplotype diversities were similar within the Gulf of Thailand samples, whereas diversity was lower in the Andaman Sea sample. Genetic differentiation appeared between pairs of samples from the Gulf of Thailand and Andaman Sea (FST, p < 0.0001). A large genetic variance appeared among the 2 population groups (94.46%, ΦCT = 0.94464, p < 0.01). A Neighbor-joining tree indicated that individuals from the Gulf of Thailand and Andaman Sea formed 2 phylogenetically distinct groups, which were segregated into different population-based clades. While results reported here indicate that populations from the Gulf of Thailand and Andaman Sea should be treated as separate conservation units, a larger sample size from the Andaman Sea is required to confirm this genetic partitioning and low level of diversity observed in the present study.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectHippocampus kudath_TH
dc.subjectMitochondrial DNA (mtDNA) control regionth_TH
dc.subjectPopulation geneticsth_TH
dc.subjectSpotted seahorsesth_TH
dc.subjectThailandth_TH
dc.titlePopulation Genetics of the Spotted Seahorse (Hippocampus kuda) in Thai Waters: Implications for Conservationth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue4
dc.volume49
dc.year2010
dc.journalZoological Studies
dc.page564-576.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น