กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2392
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorRattanaporn Srivibool
dc.contributor.authorMorakot Sukchotiratana
dc.contributor.authorShinji Tokuyama
dc.contributor.authorWasu Pathom-aree
dc.contributor.authorKanpitha Jaidee
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:49Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2392
dc.description.abstractAn actinobacterium, designated as strain CH54-4, was isolated from mangrove sediment on the east coast of the Gulf of Thailand using starch casein agar. This isolate was found to contain chemical markers typical of members of the genus Streptomyces: This strain possessed a broad spectrum of antimicrobial activity against Gram-positive, Gram-negative bacteria and fungi. In addition, this strain also showed strong activity against breast cancer cells with an IC50 value of 2.91 µg ml−1. Phylogenetic analysis of a 16S rRNA gene sequence showed that strain CH54-4 forms a distinct clade within the Streptomyces 16S rRNA gene tree and closely related to Streptomyces thermocarboxydus.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectMangrove sedimentth_TH
dc.subjectStreptomycesth_TH
dc.subjectTaxonomyth_TH
dc.titleTaxonomic characterization of Streptomyces strain CH54-4 isolated from mangrove sedimenten
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume60
dc.year2010
dc.journalAnnals of Microbiology
dc.page299-305.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น