กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2389
ชื่อเรื่อง: Taxonomy and distribution of Sargassum ( Phaeophyta ) in the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thidarat Noiraksar
Tetsuro Ajisaka
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Distribution
Phaeophyceae
Sargassum
Taxonomy
the Gulf of Thailand
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Ten speci es of Sargassum (Sargassaceae, Phaeophyceae) were found along the Gulf of Thailand. Morphological characteristics of Sargassum baccularia (Mertens) C.A. Agardh, S. binderi Sonder, S. cinereum J.G . Agardh, S. crassifolium J.G . Agardh, S. longifructum Tseng et Lu, S. oligocystum Mont agne, S. polycystum C.A. Agardh, S. siliquosum J.G. Agardh, S. swartzii (Turner) C.A. Agardh and one unidentified species were examined and are described in detail. The most common species were S. polycystum distributed widely in almost all the study sites, S. crassifolium restricted to Prachuap Khirikhan Province, S. longifructum restricted to Chumphon Province, S. siliquosum restricted to Surat Thani Province and one unidentified species restricted to Songkhla Province. Three species ( S. cinereum, S. longifructum and S. swartzii ) are new records for the algal flora of Thailand. Five species ( S. baccul aria, S. cinereum , S. longi fructum , S. polycystum and the unidentified species) belong to the section Zygocarpi cae (J.G. Agar dh) Setchell.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2389
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น