กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2388
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorRawiwan Watanadilok
dc.contributor.authorAnake Kijjoa
dc.contributor.authorWerner Herz
dc.contributor.authorPichai Sonchaeng
dc.contributor.authorArtur MS Silva
dc.contributor.authorAna Margarida Damas
dc.contributor.authorLuis Gales
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2388
dc.description.abstractExtraction of the marine sponge Tetilla japonica from the Bay of Thailand furnished tetillapyrone and nortetillapyrone, two unusual tetrahydrofurylhydroxypyran-2-ones, whose structures were established by NMR spectrometry and an X-ray analysis of tetillapyrone.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectmarine spongeth_TH
dc.titleTetillapyrone and Nortetillapyrone, Two Unusual Hydroxypyran-2-Ones From the Marine Sponge Tetilla Japonica.th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume64
dc.year2001
dc.journalJournal of Natural Products
dc.page1056-1058.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น