กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2387
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorRawiwan Watanadilok
dc.contributor.authorAnake Kijjoa
dc.contributor.authorWerner Herz
dc.contributor.authorGraham Eaton
dc.contributor.authorPichai Sonchaeng
dc.contributor.authorArtur MS Silva
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:48Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2387
dc.description.abstractA collection of the marine sponge Suberea aff. praetensa from the Gulf of Thailand furnished the bromotyrosine derivatives fistularin-3, agelorins A and B and the new desoxyagelorins A and Ben
dc.language.isoength_TH
dc.subjectth_TH
dc.title11,17-Dideoxyagelorin A and B, New Bromotyrosine Derivatives and Analogs from the Marine Sponge Suberea aff. praetensa.th_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue11-12.
dc.volume56
dc.year2001
dc.journalZeitschrift fuer Naturforschung C Journal of Biosciences
dc.page1116-1119.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น