กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2351
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorPichan Sawangwong
dc.contributor.authorAnake Kijjoa
dc.contributor.authorMadalena Pinto
dc.contributor.authorRawiwan Watanadilok
dc.contributor.authorCátia Rodrigues
dc.contributor.authorHonorina Cidade
dc.contributor.authorEugenia Pinto
dc.contributor.authorArtur MS Silva
dc.contributor.otherInstitute of Marine Science
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:45Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:45Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2351
dc.description.abstractA new compound maleimide-5-oxime was isolated, together with 3,4-dihydroxybenzoic acid, tetillapyrone, from the ethyl acetate extract of the marine sponge Haliclona baeri while tetillapyrone, nortetillapyrone, p-hydroxybenzaldehyde and phenylacetic acid were isolated from the ethyl acetate extract of Haliclona cymaeformis, collected from the Gulf of Thailand. The structures of tetillapyrone and nortetillapyrone were re-examined using HMBC correlations. Maleimide-5-oxime, tetillapyrone and nortetillapyrone were found to be inactive against three human tumor cell lines (the estrogen-dependent ER(+) MCF-7, the estrogen-independent ER(−) MDA-MB-231 and NCI-H460. Maleimide-5-oxime, p-hydroxybenzaldehyde, phenylacetic acid, tetillapyrone and nortetillapyrone were evaluated for their growth inhibitory effect against seven yeasts and eight filamentous fungi. Only nortetillapyrone showed antifungal activity, with a preponderance on the dermatophytic filamentous fungi.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectantifungal activityth_TH
dc.subjectdermatophytesth_TH
dc.subjectHaliclona baerith_TH
dc.subjectHaliclona cymaeformisth_TH
dc.subjectnortetillapyroneth_TH
dc.subjecttetillapyroneth_TH
dc.titleAntifungal Activity Evaluation of the Constituents of Haliclona baeri and Haliclona cymaeformis, Collected from the Gulf of Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1-2
dc.volume4
dc.year2007
dc.journalMar. Drugs
dc.page11-18.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น