กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2303
ชื่อเรื่อง: Globalization and good global governance for new competitive advantage of the Nation: Perspectives and practices
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suda Suwannapirom
Adisak Chandprapalert
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Globalization
Good governance
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2003
บทคัดย่อ: Part of a special section on the ways in which countries can benefit from globalization. In order to succeed, country’s reform programs must be coupled with increased and better-coordinated international technical and financial assistance. As well as strengthening macroeconomic policies, countries need to accelerate structural reform by investing in people and building capacity, improving infrastructure, cultivating trade liberalization and regional economic integration, promoting a sound banking system and financial development, encouraging private investing, and promoting good governance in all areas. In addition, country’s reform programs should be supported decisively by the global community in the context of a new global governance. This research therefore aims to study the important of the globalization and its influence on the need to have good global governance for national competitive advantage. Finally, The research suggests three dimension of good global governance for global changes.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2303
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-10.PDF13.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น