กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2267
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorNimit Kraiwanit
dc.contributor.otherGraduate School of Commerce
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2267
dc.description.abstractThis study also includes risk management and tools to protect all levels of risk efficiently and effectively in order to achieve organization’s business goal and to sustain long business growth. The leasing business tends to expand aggressively and the business operation itself has included various functions, each of which usually involves revenue and expenditure cycles. Such processes are highly subject to possible losses or damages from various reasons such as relaxed working process, the carelessness of employees and fraudulent intention. We select qualitative approach to assess risk. The probability of the risk impact of leasing business rang, from 1 to 8 points of scale(which normal used in leasing business in Thailand) and risk impact level (or the magnitude) of each activity from the low to high. The results of risk analysis and assessment will be as a part of an internal audit plan and procedures in order to focus the audit and resources management in all significant activity areas which can pose high risk. Internal control can filter or lessen the risk that can cause damages in organization. This will add in auditing report and being acceptable to management.en
dc.language.isoeng
dc.subjectLease and rental services
dc.subjectManagement
dc.subjectRisk management
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleOperational risk management : An implication in leasing business
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.volume2
dc.year2002
dc.journalJournal of Global Business Review.
dc.page16-23.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p16-23.PDF6.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น