กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16932
ชื่อเรื่อง: ความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 ของผู้ประกอบการด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Knowledge of hrmonized system 2012 of customs triff of customs house entrepreneur in rnyprthet district,skeo province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชิตพล ชัยมะดัน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
จิรภัทร บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
ผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
พิกัดศุลกากร
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ปัญหาพิเศษ (รปม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16932
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf5.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น