กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14633
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorประชุม รอดประเสริฐ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorวุฒิศักดิ์ ธนวัฒน์กุลชัย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
dc.date.accessioned2024-02-07T04:28:49Z-
dc.date.available2024-02-07T04:28:49Z-
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14633-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?'
dc.subjectประกันคุณภาพการศึกษา
dc.titleการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารการศึกษา
dc.degree.nameกศ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf260.52 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น