กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13688
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุบัณฑิต นิ่มรัตน์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorสุดารัตน์ สวนจิตร
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorศิริโฉม ทุ่งเก้า
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorรุ่งโรจน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
dc.date.accessioned2024-02-06T07:20:08Z-
dc.date.available2024-02-06T07:20:08Z-
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13688-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectน้ำเสีย -- การบำบัด
dc.subjectน้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสี
dc.titleการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตสีย้อมและการย่อยสลายสีย้อมกลุ่มอะโซบางชนิดโดยจุลินทรีย์ผสม
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
dc.degree.nameวท.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf365.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น