กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13149
ชื่อเรื่อง: ผลของการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความวิตกกังวลในระยะตั้งครรภ์ของคู่สมรสที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
อำพร ทองดีนอก
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
คำสำคัญ: ธาลัสสีเมีย
พฤติกรรมสุขภาพ
ครรภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
Health Sciences
โรค -- ครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13149
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf183.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น