กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11717
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorWnnp Ksirok
dc.contributor.advisorจันทรา อินทนนท์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorอลงกลด แทนออมทอง
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorกฤษณ์ ปิ่นทอง
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorวรรณภา กสิฤกษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
dc.date.accessioned2024-01-25T08:05:48Z-
dc.date.available2024-01-25T08:05:48Z-
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11717-
dc.descriptionดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectปลา -- พันธุศาสตร์โมเลกุล
dc.subjectปลา -- พันธุศาสตร์
dc.subjectScience and Technology
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
dc.subjectปลาอมไข่
dc.titleพันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลาวงศ์อมไข่ (Family apogonidae) 4 ชนิด
dc.title.alternativeCytogenetics nd moleculr cytogenetics of 4 spicies of crdinlfishes (fmily pogonide
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาเอก
dc.degree.disciplineวาริชศาสตร์
dc.degree.nameปร.ด.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54810253.pdf17.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น