กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10381
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorอุษา เชื้อหอม
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorศิริวรรณ แสงอินทร์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorกนกวรรณ โคตรสังข์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
dc.date.accessioned2024-01-25T06:54:35Z-
dc.date.available2024-01-25T06:54:35Z-
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10381-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectน้ำนมคน
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectการให้นม
dc.subjectการคลอด -- ศัลยกรรม
dc.subjectการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
dc.titleผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้าและการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการผดุงครรภ์ขั้นสูง
dc.degree.nameพย.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
53920611.pdf5.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น