การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมือง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ข้อสังเกตว่าด้วยแนวทางการกระจายอำนาจของคณะทำงานการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น และข้อควรพิจารณาในการปฏิรูปการกระจายอำนาจแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่นโอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ปฐมบทฟุตบอลไทยภาคใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443-2475กรุงไท นพรัตน์; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการตกขอบและปฏิกิริยาต่ออำนาจรัฐและทุนของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภัทรมน สุวพันธุ์; สุธี ประศาสน์เศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว : กรณีสภาพความขัดแย้งเรื่องที่ดินในช่วงปี 2557-2562ชัยณรงค์ เครือนวน; อาาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วชิรศักดิ์ ติยะวิสุทธิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2559เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยทุนนิยมสัญญะ: บทวิพากษ์แนวคิดหลังสมัยใหม่ของฌอง โบดริยารด์สิตางค์ เจริญวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยปัญหาเกษตรกรรมและการเปลี่ยนผ่านด้านเกษตรกรรม: บทสำรวจเบื้องต้นสุธี ประศาสน์เศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายชนชั้นนำของคนไทย 2 แผ่นดิน บนเกาะกงในกัมพูชาปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุตินันท์ ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายชนชั้นนำของคนไทย 2 แผ่นดิน บนเกาะกงในกัมพูชาปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุตินันท์ ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2563แนวคิดคลาสสิคว่าด้วยสงครามกับนัยสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศญาเรศ อัครพัฒนานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์