การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เทศบาลตำบล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การรับรู้และบทบาทของเทศบาลตำบลที่มีต่อการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมจักรี ไชยพินิจ; จีรวรรณ จันทรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2543ปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล: ศึกษากรณีจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550พฤติกรรมผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์