การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เชื้อเพลิง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การกำจัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรีฟอร์มก๊าซเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อใช้กับเซลเชื้อเพลิงแบบเมเบรน ปีที่ 2เอกรัตน์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลงสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงสินีนาฏ ศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขสินีนาฎ ศรีมงคล; กันตภน ชัยเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสังเคราะห์แพลทินัมบนโลหะออกไซด์เพื่อใช้กับขั้วแอโนดของเซลเชื้อเพลิงแบบเยื่อเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเอกรัตน์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในกากน้ำตาลอ้อยและผลกระทบต่อการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงสินีนาฏ ศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์