การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรีสุนิสสา อุบลวรรณ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนิสสา อุบลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ.
2558การเปรียบเทียบภาวะความสุขกับสถานภาพการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรีภัทราวดี มากมี; สุชาดา กรเพชรปาณี; พรทิพย์ เอมอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2556สมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ย 80 ปีกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วารุณี ช้างใหญ่; ชิงชัย เมธพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์