การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง หอยหวาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบไตรบิวทิลทินและความเป็นไปได้ในการทำให้เกิด Imposex ในหอยหวาน (Babylonia areolata)สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; วรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2553การศึกษาอัตราการดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะเลี้ยงหอยหวานวัยรุ่นในเชิงพาณิชย์ (Babylonia areolata, link 1807)เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มลฤดี สนธิ; บัญชา นิลเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2549การเกิด Imposex และการเปลี่ยนสภาพของสารโมโนบิวทิลทิน ไดบิวทิลทินและไตรบิวทิลทินในหอยหวาน-; กณิกนันต์ ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2551การใช้สารเคมีเหนี่ยวนำการลงเกาะของลูกหอยหวาน-; กวิน กลมกล่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2551การใช้สารเคมีเหนี่ยวนำการลงเกาะของลูกหอยหวาน-; กวิน กลมกล่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2549ประสิทธิภาพของเอนไซม์โปรติเอสรวม ทริปซิน และไคโมทริปซินของหอยหวาน (Babylonia areolata)-; ปัญจพร สฤษดิชัยนันทา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์