การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารลดแรงตึงผิว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การทดสอบหาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวผสมในผงซักฟอกในสภาวะที่มีออกซิเจนวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563การพัฒนาสูตรตำรับและศึกษากลไกการแพร่ผ่านผิวหนังของไมโครอิมัลชันที่มีพีอีจีหกคาไพรลิกคาพริกกลีเซอร์ไรด์เป็นสารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มการนำส่งผ่านผิวหนังของเซเลโคซิบถิรพิทย์ สุบงกช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561การพัฒนาและศึกษากลไกของไมโครอิมัลชั่นที่มีสารลดแรงตึงผิวซึ่งสามารถย่อยสลาย ได้ในร่างกายเพื่อนําส่งเซเลคอกซิบผ่านทางผิวหนังถิรพิทย์ สุบงกช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2557การสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุสำหรับใช้เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาเคมีที่ใช้สารตั้งต้นหลายองค์ประกอบในขั้นตอนเดียวอุทัยวรรณ ศิริอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุสำหรับใช้เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาเคมีที่ใช้สารตั้งต้นหลายองค์ประกอบในขั้นตอนเดียว (ต่อเนื่อง)อุทัยวรรณ ศิริอ่อน; พูลศักดิ์ สหกิจพิจารณ์; รุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนาโนฟลูอิดโดยปริมาณไททาเนียมไดออกไซด์, CTAB และอุณหภูมิไพลิน เงาตระการวิวัฒน์; สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ; ลลิดา มหัทธนวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2545ความไม่อิสระจากอุณหภูมิของความเข้มข้นไมเซลล์วิกฤติและความจุความร้อนของการเกิดไมเซลล์สำหรับสารลดแรงตึงผิวชนิดมีประจุวิโรจน์ เรืองประเทืองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2537แผนภูมิสมดุลวัฏภาคไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว: อิทธิพลของความกระด้างของน้ำวิโรจน์ เรืองประเทืองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์