การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ศิลปะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กับดัก : สู่รูปแบบใหม่ในงานศิลปะเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; ภรดี พันธุภากร; วราภรณ์ สมานวงษ์วาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม :หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกมนัส แก้วบูชา; ศรัญญา ประสพชิงชนะ; สัจจพร เกษตรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะด้านการวาดภาพระบายสีตามความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษาบุญเสริม วัฒนกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560คลองในกรุงเทพมหานคร : สายน้ำกับงานศิลปะสุชาติ เถาทอง; อิทธิพล ตั้งโฉลก; พิสิษฐ์ พันธ์เทียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560คลองในกรุงเทพมหานคร : สายน้ำกับงานศิลปะสุชาติ เถาทอง; อิทธิพล ตั้งโฉลก; พิสิษฐ์ พันธ์เทียน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อภิเชษฐ จันทนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559จริต อิสตรี : คุณค่า สัญญะ ในงานศิลปะเส้นผมสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เดชา วราชุน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์, และอื่นๆ
2564ศิลปะจากขยะทะเลเพื่อพื้นที่สาธารณะ : กรณีศึกษาหาดวอนนภา = Art from marine debris for public space : a case study of von napa beachภรดี พันธุภากร; ปิติวรรธน์ สมไทย; ศุภรา อรุณศรีมรกต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563อิทธิพลศิลปะลายรดน้ำแบบประเพณีต่อศิลปะลายรดน้ำร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาศิลปะธนากรณ์ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563เส้นใยในงานศิลปะผกามาศ สุวรรณนิภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์