การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วัคซีน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การพัฒนาการผลิตวัคซีนและสารเสริมอาหารโดยเทคนิคการตรึงเพื่อกระตุ้น ภูมิคุ้มกันของปลาทะเลต่อปรสิตสัตว์น้ำหรือแบคทีเรียสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; จารุนันท์ ประทุมยศ; นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559การพัฒนาการผลิตวัคซีนและสารเสริมอาหารโดยเทคนิคการตรึงเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลาทะเลต่อปรสิตสัตว์น้ำหรือแบคทีเรียสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; จารุนันท์ ประทุมยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การพัฒนาการผลิตวัคซีนและสารเสริมอาหารโดยเทคนิคการตรึงเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลาทะเลต่อปรสิตสัตว์น้ำหรือแบคทีเรีย.สุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; จารุนันท์ ประทุมยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสาหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2558การพัฒนาวัคซีนจากโปรตีน cathepsin L1 สำหรับป้องกันโรค fasciolosis จากพยาธิใบไม้ตับ Fasciola giganticaพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ opisthorchiasis viverrini ในหนทูดลองพรอนันต์ เกื้อไข่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564การพัฒนาสมุดวัคซีนประจำตัวของผู้รับบริการวัคซีน ที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์; วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์; ทิศมะลี ประสบกิตติคุณ; นลัท ชำนาญช่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564ระบบแนะนำวัคซีนสำหรับคลินิกเด็กสุขภาพดีสุวรรณา รัศมีขวัญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริวรรณ พงษ์ศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ.