การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ปัจจัยทำนายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราวารี กังใจ; สหัทยา รัตนะมงคลกุล; กัลยรัตน์ ศรกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; นภัสกร จันทร์สอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; นงลักษณ์ พรมมาพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรชาติ อุไกรหงษา, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ธนภรณ์ พิพัฒน์วณิชชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; ขวัญชนก ยศคำลือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สุบงกช ศรีวันทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข็มแข็งอดทนของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; ภพธรรม วิชาดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; นพนัฐ จำปาเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ= ?bFactors related to health behavior of elderly with recurrent strokeพรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยยุทธ โคตะรักษ์, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ศตวรรษ อุดรศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีพรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยมนา ชนะนิล, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; ศรีสรลักษ์ สุมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนัยนา พิพัฒน์วณิชชา; พรชัย จูลเมตต์; นรรัตน์ สายจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; ปวีณา ประกาทานัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้สูงอายุโรคเบาหวานวารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิชล ทองมา, และอื่นๆ