การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พลวัต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563พลวัตของรูปแบบจุลินทรีย์ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์และคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจันทิมา ปิยะพงษ์; สุรศักดิ์ ขันคำ; นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี; นุชสุภา สุนทมาลา; สุนีรัตน์ รัตนะ, และอื่นๆ
2560พลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2498-2560)ภารดี มหาขันธ์; บุญเชิด หนูอิ่ม; เกียรติศักดิ์ ทิพย์ทิมาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี