การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; ณัฐสินี บุญอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563นวัตกรรมนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข็มแข็งอดทนของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; ภพธรรม วิชาดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561รูปแบบการจัดการตามแนวประชารัฐเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; ประวิทย์ ทองไชย; ธารินทร์ ก้านเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา