การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ปวดศีรษะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดศรีษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการนอนหลับกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อยเขมารดี มาสิงบุญ; นิภาวรรณ สามารถกิจ; อริยาวรรณ วรรณสีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดทางลบของผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังที่รับบริการการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลพบุรีสงวน ธานี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สายใจ พัวพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปราณี ตินพ, และอื่นๆ
2550ผลของการนวดต่ออาการปวดศีรษะแบบไมเกรนเเละความสุขสบายในผู้ป่วยโรคไมเกรนรจนา ปุณโณทก; กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; นภาพร เอี่ยมละออ; นิพนธ์ วรเมธกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์