การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ประชาธิปไตย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549กระบวนการทางการเมืองและระบอบการเมือง.วิษณุ บุญมารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทยบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยในบริบทของการเมืองไทยสุพจน์ บุญวิเศษ; ไพรวัลย์ เคนพรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559นิติภิวัฒน์กับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและกฎหมาย: กรอบการทำความเข้าใจการขยายตัวของกฎหมายด้วยมุมมองทางรัฐศาสตร์วีระ หวังสัจจะโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557บทวิเคราะห์ธรรมาภิบาลตามแนวคิดปรัชญาเต๋าสรชัย ศรีนิศานต์สกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์