การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ตา - - โรค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวัยทำงานไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบปาจารา โพธิหัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549เปรียบเทียบผลการมองเห็นและภาวะแทรกซ้อนหลังทำผ่าตัดต้อกระจกโดยวิธีผ่าตัดเย็บแผลและวิธีใช้เครื่องสลายต้อกระจก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2550เปรียบเทียบผลการมองเห็นและภาวะแทรกซ้อนหลังทำผ่าตัดต้อกระจกโดยเครื่องสลายต้อกระจกระหว่างผู้ป่วยเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557โรคตาจากการทำงานลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์