การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ดนตรีไทย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยสุรีพร อนุศาสนนันท์; สมโภชน์ อเนกสุข; พินิจ สังสัพพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การสร้างชุดการสอนเรื่องการเป่าขลุ่ยไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วารุณี ทรัพย์มั่งมี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2549การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพาสันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558บทบาทแตรวงทหารกับวัฒนธรรมดนตรีของไทยรณชัย รัตนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2559บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรีกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558บัวลอยทางยามสองชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารกนันทพร ปรากฏชื่อ; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2538-2558)สันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง