การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ชายฝั่ง - - ไทย (ภาคตะวันออก)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2535การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ปี 2532-2533แววตา ทองระอา; ไพศาล วิยะทัศน์; พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2535การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี ปี 2532-2533แววตา ทองระอา; พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2544นิเวศวิทยาของหาดทรายชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยวิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545สภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล