การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ชันโรง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารสกัดชันจากชันโรงจากแหล่งต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนภัสสร ฉันทธำรงศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562โครงการตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้้าผึ้งชันโรงภัทรวดี ศรีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2562โครงการออกแบบและพัฒนาตำรับยาใช้ภายนอกจากพืชท้องถิ่น ของประเทศไทยในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังเพื่อลดการอักเสบภัทรวดี ศรีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์