การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความก้าวร้าว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คุณาธิป ผลทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561พฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเอกวิทย์ มณีธร; พรยุพา ชาลีชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสุพจน์ บุญวิเศษ; กนกรัตน์ เสืออ่วม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์